skip to Main Content
Vastgoedadvies

Wij leveren onafhankelijk en onderbouwd vastgoedadvies voor vastgoedvraagstukken op de korte en de lange termijn. Wij kunnen u helpen bij de ondersteuning van operationele beslissingen en processen alsmede het helpen met het beantwoorden van de strategische vastgoedvraagstukken.

Wij adviseren zowel private als publieke organisaties (of afdelingen) met ondernemingsvastgoed die werkzaamheden hebben in of gerelateerd aan vastgoedmarkten. Vanuit een objectief uitgangspunt leveren wij betrouwbaar en onafhankelijk advies

Enkele voorbeelden:

Wij adviseren bij operationele beslissingen over huren en kopen van ondernemingsvastgoed.

Op basis van uw strategische vastgoedpositionering inventariseren en adviseren wij over voorwaarden die van toepassing kunnen zijn bij de huur en (ver)koop van vastgoed.

Strategische vastgoedvraagstukken vragen om een deskundige afweging vanuit een objectieve blik. Gebaseerd op een theoretische onderbouwing kunnen wij u helpen in het nemen van een afgewogen beslissing, waarbij een balans wordt gezocht tussen emotie en ratio.

Lange termijn keuzes gaan bijvoorbeeld over de afweging tussen core/non-core vastgoed, afwegingen tussen herontwikkeling van een (verouderde) bedrijfslocatie of relocatie, maar ook het opbouwen van een strategische vastgoedportefeuille.

Back To Top